Το Δάνειο (Ανώτερα μαθηματικά)

(απαραίτητες γνώσεις: Αφαίρεση)