Ένωσε τις τελίτσες

Ένωσε τις τελίτσες. (Ηλικίες: 6+)

Βρες τις 10 διαφορές

Οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. (Ηλικίες: 18+)

Το Δάνειο (Ανώτερα μαθηματικά)

(απαραίτητες γνώσεις: Αφαίρεση)